دامنه ثبت

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا یک عدد شروع شوند و بین و شخصیت های طولانی

:domain در دسترس نیست

تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.in
Rs.599.00
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور براساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تجدید
.co.in
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
Rs.699.00
1 سال
.com
Rs.799.00
1 سال
Rs.799.00
1 سال
Rs.999.00
1 سال
.com.co
Rs.935.00
1 سال
Rs.935.00
1 سال
Rs.935.00
1 سال
.in
Rs.599.00
1 سال
Rs.599.00
1 سال
Rs.699.00
1 سال
.in.net
Rs.500.00
1 سال
Rs.500.00
1 سال
Rs.500.00
1 سال
.aaa.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.aca.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.academy
Rs.2,000.00
1 سال
Rs.2,000.00
1 سال
Rs.2,000.00
1 سال
.accountant
Rs.1,920.00
1 سال
Rs.1,920.00
1 سال
Rs.1,920.00
1 سال
.accountants
Rs.6,500.00
1 سال
Rs.6,500.00
1 سال
Rs.6,500.00
1 سال
.acct.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.actor
Rs.6,500.00
1 سال
Rs.6,500.00
1 سال
Rs.6,500.00
1 سال
.attorney
Rs.2,380.00
1 سال
Rs.2,380.00
1 سال
Rs.2,380.00
1 سال
.avocat.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.bar.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.biz
Rs.1,000.00
1 سال
Rs.1,000.00
1 سال
Rs.1,000.00
1 سال
.bz
Rs.1,540.00
1 سال
Rs.1,540.00
1 سال
Rs.1,540.00
1 سال
.career
Rs.7,000.00
1 سال
Rs.7,000.00
1 سال
Rs.7,000.00
1 سال
.cloud
Rs.1,540.00
1 سال
Rs.1,540.00
1 سال
Rs.1,540.00
1 سال
.co
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
.co.com
Rs.1,780.00
1 سال
Rs.1,780.00
1 سال
Rs.1,780.00
1 سال
.co.uk
Rs.575.00
1 سال
N/A
Rs.575.00
1 سال
.college
Rs.4,000.00
1 سال
Rs.4,000.00
1 سال
Rs.4,000.00
1 سال
.company
Rs.475.00
1 سال
Rs.475.00
1 سال
Rs.475.00
1 سال
.consulting
Rs.1,700.00
1 سال
Rs.1,700.00
1 سال
Rs.1,700.00
1 سال
.cooking
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
.cpa.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.cricket
Rs.1,900.00
1 سال
Rs.250.00
1 سال
Rs.250.00
1 سال
.doctor
Rs.5,600.00
1 سال
Rs.5,600.00
1 سال
Rs.5,600.00
1 سال
.email
Rs.1,160.00
1 سال
Rs.1,160.00
1 سال
Rs.1,160.00
1 سال
.eng.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.eu
Rs.575.00
1 سال
Rs.575.00
1 سال
Rs.575.00
1 سال
.firm.in
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
.gen.in
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
.global
Rs.4,480.00
1 سال
Rs.4,480.00
1 سال
Rs.4,480.00
1 سال
.hospital
Rs.2,855.00
1 سال
Rs.2,855.00
1 سال
Rs.2,855.00
1 سال
.host
Rs.5,535.00
1 سال
Rs.5,535.00
1 سال
Rs.5,535.00
1 سال
.hosting
Rs.27,000.00
1 سال
Rs.27,000.00
1 سال
Rs.27,000.00
1 سال
.ind.in
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
.info
Rs.950.00
1 سال
Rs.950.00
1 سال
Rs.950.00
1 سال
.jur.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.law.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.lawyer
Rs.2,200.00
1 سال
Rs.2,200.00
1 سال
Rs.2,200.00
1 سال
.loan
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.250.00
1 سال
Rs.250.00
1 سال
.loans
Rs.6,000.00
1 سال
Rs.6,000.00
1 سال
Rs.6,000.00
1 سال
.me.uk
Rs.575.00
1 سال
N/A
Rs.575.00
1 سال
.med.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.net
Rs.1,000.00
1 سال
Rs.1,000.00
1 سال
Rs.1,000.00
1 سال
.net.co
Rs.935.00
1 سال
Rs.935.00
1 سال
Rs.935.00
1 سال
.net.in
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
.news
Rs.1,400.00
1 سال
Rs.1,400.00
1 سال
Rs.1,400.00
1 سال
.ngo
Rs.2,700.00
1 سال
Rs.2,700.00
1 سال
Rs.2,700.00
1 سال
.nom.co
Rs.935.00
1 سال
Rs.935.00
1 سال
Rs.935.00
1 سال
.ong
Rs.2,700.00
1 سال
Rs.2,700.00
1 سال
Rs.2,700.00
1 سال
.online
Rs.2,300.00
1 سال
Rs.2,300.00
1 سال
Rs.2,300.00
1 سال
.ooo
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
.org
Rs.950.00
1 سال
Rs.950.00
1 سال
Rs.1,149.00
1 سال
.org.in
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
.org.uk
Rs.575.00
1 سال
N/A
Rs.575.00
1 سال
.photo
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
.press
Rs.4,500.00
1 سال
Rs.4,500.00
1 سال
Rs.4,500.00
1 سال
.property
Rs.9,200.00
1 سال
Rs.9,200.00
1 سال
Rs.9,200.00
1 سال
.recht.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.review
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.250.00
1 سال
Rs.250.00
1 سال
.sale
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
.science
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.250.00
1 سال
Rs.250.00
1 سال
.uk
Rs.575.00
1 سال
N/A
Rs.575.00
1 سال
.uk.com
Rs.2,200.00
1 سال
Rs.2,200.00
1 سال
Rs.2,200.00
1 سال
.us
Rs.500.00
1 سال
Rs.500.00
1 سال
Rs.500.00
1 سال
.us.com
Rs.1,395.00
1 سال
Rs.1,395.00
1 سال
Rs.1,395.00
1 سال
.video
Rs.1,345.00
1 سال
Rs.1,345.00
1 سال
Rs.1,345.00
1 سال
.vote
Rs.4,480.00
1 سال
Rs.4,480.00
1 سال
Rs.4,480.00
1 سال
.website
Rs.1,355.00
1 سال
Rs.1,355.00
1 سال
Rs.1,355.00
1 سال
.xyz
Rs.59.00
1 سال
Rs.780.00
1 سال
Rs.780.00
1 سال
.blog
Rs.2,000.00
1 سال
Rs.2,000.00
1 سال
Rs.2,000.00
1 سال
.pro
Rs.1,160.00
1 سال
Rs.1,160.00
1 سال
Rs.1,160.00
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* برخی از TLD ها و دامنه های به تازگی تمدید را حذف می کند