دامنه ثبت

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور براساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تجدید
.co.in
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
.com
Rs.699.00
1 سال
Rs.699.00
1 سال
Rs.699.00
1 سال
.com.co
Rs.935.00
1 سال
Rs.935.00
1 سال
Rs.935.00
1 سال
.in
Rs.599.00
1 سال
Rs.599.00
1 سال
Rs.599.00
1 سال
.in.net sale!
Rs.115.50
1 سال
Rs.500.00
1 سال
Rs.500.00
1 سال
.aaa.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.aca.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.academy
Rs.2,000.00
1 سال
Rs.2,000.00
1 سال
Rs.2,000.00
1 سال
.accountant sale!
Rs.1,089.00
1 سال
Rs.1,920.00
1 سال
Rs.1,920.00
1 سال
.accountants sale!
Rs.753.50
1 سال
Rs.6,500.00
1 سال
Rs.6,500.00
1 سال
.acct.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.actor sale!
Rs.511.50
1 سال
Rs.6,500.00
1 سال
Rs.6,500.00
1 سال
.attorney
Rs.2,380.00
1 سال
Rs.2,380.00
1 سال
Rs.2,380.00
1 سال
.avocat.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.bar.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.biz sale!
Rs.434.50
1 سال
Rs.1,000.00
1 سال
Rs.1,000.00
1 سال
.bz
Rs.1,540.00
1 سال
Rs.1,540.00
1 سال
Rs.1,540.00
1 سال
.career
Rs.7,000.00
1 سال
Rs.7,000.00
1 سال
Rs.7,000.00
1 سال
.cloud sale!
Rs.555.50
1 سال
Rs.1,540.00
1 سال
Rs.1,540.00
1 سال
.co sale!
Rs.792.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
.co.com
Rs.1,780.00
1 سال
Rs.1,780.00
1 سال
Rs.1,780.00
1 سال
.co.uk
Rs.575.00
1 سال
N/A
Rs.575.00
1 سال
.college sale!
Rs.632.50
1 سال
Rs.4,000.00
1 سال
Rs.4,000.00
1 سال
.company
Rs.475.00
1 سال
Rs.475.00
1 سال
Rs.475.00
1 سال
.consulting sale!
Rs.1,067.00
1 سال
Rs.1,700.00
1 سال
Rs.1,700.00
1 سال
.cooking
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
.cpa.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.cricket sale!
Rs.1,089.00
1 سال
Rs.250.00
1 سال
Rs.250.00
1 سال
.doctor sale!
Rs.544.50
1 سال
Rs.5,600.00
1 سال
Rs.5,600.00
1 سال
.email sale!
Rs.275.00
1 سال
Rs.1,160.00
1 سال
Rs.1,160.00
1 سال
.eng.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.eu sale!
Rs.220.00
1 سال
Rs.575.00
1 سال
Rs.575.00
1 سال
.firm.in
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
.gen.in
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
.global sale!
Rs.951.50
1 سال
Rs.4,480.00
1 سال
Rs.4,480.00
1 سال
.hospital
Rs.2,855.00
1 سال
Rs.2,855.00
1 سال
Rs.2,855.00
1 سال
.host sale!
Rs.357.50
1 سال
Rs.5,535.00
1 سال
Rs.5,535.00
1 سال
.hosting
Rs.27,000.00
1 سال
Rs.27,000.00
1 سال
Rs.27,000.00
1 سال
.ind.in
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
.info sale!
Rs.357.50
1 سال
Rs.950.00
1 سال
Rs.950.00
1 سال
.jur.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.law.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.lawyer
Rs.2,200.00
1 سال
Rs.2,200.00
1 سال
Rs.2,200.00
1 سال
.loan sale!
Rs.275.00
1 سال
Rs.250.00
1 سال
Rs.250.00
1 سال
.loans
Rs.6,000.00
1 سال
Rs.6,000.00
1 سال
Rs.6,000.00
1 سال
.me.uk
Rs.575.00
1 سال
N/A
Rs.575.00
1 سال
.med.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.net
Rs.1,000.00
1 سال
Rs.1,000.00
1 سال
Rs.1,000.00
1 سال
.net.co
Rs.935.00
1 سال
Rs.935.00
1 سال
Rs.935.00
1 سال
.net.in
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
.news sale!
Rs.753.50
1 سال
Rs.1,400.00
1 سال
Rs.1,400.00
1 سال
.ngo
Rs.2,700.00
1 سال
Rs.2,700.00
1 سال
Rs.2,700.00
1 سال
.nom.co
Rs.935.00
1 سال
Rs.935.00
1 سال
Rs.935.00
1 سال
.ong
Rs.2,700.00
1 سال
Rs.2,700.00
1 سال
Rs.2,700.00
1 سال
.online sale!
Rs.632.50
1 سال
Rs.2,300.00
1 سال
Rs.2,300.00
1 سال
.ooo sale!
Rs.275.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
.org
Rs.950.00
1 سال
Rs.950.00
1 سال
Rs.950.00
1 سال
.org.in
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
Rs.430.00
1 سال
.org.uk
Rs.575.00
1 سال
N/A
Rs.575.00
1 سال
.photo
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
.press sale!
Rs.632.50
1 سال
Rs.4,500.00
1 سال
Rs.4,500.00
1 سال
.property
Rs.9,200.00
1 سال
Rs.9,200.00
1 سال
Rs.9,200.00
1 سال
.recht.pro
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
Rs.11,570.00
1 سال
.review sale!
Rs.555.50
1 سال
Rs.250.00
1 سال
Rs.250.00
1 سال
.sale
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
Rs.1,800.00
1 سال
.science sale!
Rs.555.50
1 سال
Rs.250.00
1 سال
Rs.250.00
1 سال
.uk
Rs.575.00
1 سال
N/A
Rs.575.00
1 سال
.uk.com
Rs.2,200.00
1 سال
Rs.2,200.00
1 سال
Rs.2,200.00
1 سال
.us sale!
Rs.313.50
1 سال
Rs.500.00
1 سال
Rs.500.00
1 سال
.us.com
Rs.1,395.00
1 سال
Rs.1,395.00
1 سال
Rs.1,395.00
1 سال
.video
Rs.1,345.00
1 سال
Rs.1,345.00
1 سال
Rs.1,345.00
1 سال
.vote
Rs.4,480.00
1 سال
Rs.4,480.00
1 سال
Rs.4,480.00
1 سال
.website sale!
Rs.434.50
1 سال
Rs.1,355.00
1 سال
Rs.1,355.00
1 سال
.xyz sale!
Rs.99.00
1 سال
Rs.780.00
1 سال
Rs.780.00
1 سال
.blog
Rs.2,000.00
1 سال
Rs.2,000.00
1 سال
Rs.2,000.00
1 سال
.pro sale!
Rs.313.50
1 سال
Rs.1,160.00
1 سال
Rs.1,160.00
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* برخی از TLD ها و دامنه های به تازگی تمدید را حذف می کند